ZAPOSLENI PODROČJE DELA TELEFON
VODSTVO

Helena Bezjak Burjak, prof.soc.ped.

direktorica 03/713-12-60
TAJNIŠTVO

Aleksandra Vrhovšek, posl.sekr.

poslovna sekretarka 03/713-12-61

Sabina Jerman, mag.upr.ved

poslovna sekretarka 03/713-12-50
RAČUNOVODSTVO

Mojca Cehner, mag.posl.ved

računovodkinja 03/713-12-83
ENOTA

Nataša Cizej, viš.upr.del.

starševsko varstvo in družinski prejemki A - L 03/713-12-65

Karmen Držan,  mag.org.men.soc.dej.

pravice iz javnih sredstev (C, H, L, P, S, U) 03/713-12-64

Mojca Firer, ekon.

pravice iz javnih sredstev (Ć, D, Đ, I, R, T, Q), izredne denarne socialne pomoči (L - Ž) 03/713-12-68

Jasmina Gračner,dipl.soc.del

pravice iz javnih sredstev (J, K, M) 03/713-12-71

spec. Janez Jazbinšek, dipl.org.men.

pravice iz javnih sredstev (Č, E, F, G, N, O, V, Z, Ž, W, X), postpenalna pomoč 03/713-12-62

mag. Anja Pilih, univ.dipl.soc.del.

državne štipendije (A - K), pogrebnine in posmrtnine, priznanje oetovstva 03/713-12-63

Mojca Bahč, dipl.upr.org.

pravice iz javnih sredstev (A, B, Š), izredne denarne socialne pomoči (A - K) 03/713-12-66

Romana Rojšek, inž.kmet.

državne štipendije (L - Ž), subvencija najemnine 03/713-12-79

Alja Vipotnik, dipl.upr.org.

starševsko varstvo in družinski prejemki (M - Ž) 03/713-12-69
PODROČJE DRUŽINE

Lidija Golavšek, univ.dipl.soc.del.

rejništvo, preživnine, predhodno družinsko posredovanje 03/713-12-74

Špela Jovan, univ.dipl.soc.del.

prva socialna pomoč, nasilje v družini, preventiva 03/713-12-78

Olgica Leburič, univ.dipl.prav.

skrbništvo za poseben primer za odrasle, postavitev pod skrbništvo za odrasle in spremljanje skrbništva, varstvo otrok in mladostnikov 03/713-12-67

Marko Verdev, univ.dipl.soc.del.

varstvo otrok in mladostnikov, izvajanje nadomestne kazni, delo s povzročitelji nasilja, nasilje v družini  03/713-12-73

Tatjana Pogorelčnik, univ.dipl.soc.del.

prva socialna pomoč, nasilje v družini 03/713-12-70

Metka Hikmeta Prevolnik, univ.dipl.prav.

skrbništvo mladoletnih, premoženjska razmerja med otroci in starši, odvzem poslovne sposobnosti, odobritev pravnih poslov za otroke in odrasle, postavitev pod skrbništvo za odrasle in spremljanje skrbništva 03/713-12-72

Martina Tekavc, univ.dipl.soc.del.

oprostitev plačila in institucionalne oskrbe, družinski pomočnik, slovenski znakovni jezik, varstvo starejših, prva socialna pomoč, nasilje v družini, osebna pomoč, pomoč družini za dom, pomoč na domu 03/713-12-55

Anita Kovačič Stepišnik, univ.dipl.soc.del.

prva socialna pomoč, nasilje v družini, nadomestilo za invalidnost, posvojitve, podaljšanje roditeljskih pravic 03/713-12-82

mag. Jerneja Nina Voga, univ.dipl.soc.del.

prva socialna pomoč, nasilje v družini 03/713-12-77

Živa Zidanšek, univ.dipl.psih.

osebna pomoč, preventiva, psihološko svetovanje, svetovalni razgovori ob razvezi zakonske zveze, pomoč družini za dom 03/713-12-76

 

Center za socialno delo Žalec | Mestni trg 5, 3310 Žalec | Telefon: 03 713 12 50 | Fax: 03 713 12 80 | gpcsd.zalec@gov.si