ZAPOSLENI PODROČJE DELA TELEFON
VODSTVO

Metka Hikmeta Prevolnik, univ.dipl.prav.

vodja enote Žalec 03/713-12-60
TAJNIŠTVO

Aleksandra Vrhovšek, posl.sekr.

poslovna sekretarka 03/713-12-61

Tanja Višnar, 

poslovna sekretarka 03/713-12-50
 
     
ENOTA

Nataša Cizej, viš.upr.del.

starševsko varstvo in družinski prejemki A - L 03/713-12-65

 

   

Mojca Firer, ekon.

pravice iz javnih sredstev (Ć, D, Đ, H, I, L, R, T, Q), izredne denarne socialne pomoči (L - Ž) 03/713-12-68

Jasmina Gračner,dipl.soc.del

pravice iz javnih sredstev (C, F, J, K, M, U) 03/713-12-71

spec. Janez Jazbinšek, dipl.org.men.

pravice iz javnih sredstev (Č, E, G, N, O, P, V, Z, Ž, W, X), postpenalna pomoč 03/713-12-62

mag. Anja Pilih, univ.dipl.soc.del.

pogrebnine in posmrtnine, priznanje očetovstva 03/713-12-63

Mojca Bahč, dipl.upr.org.

pravice iz javnih sredstev (A, B, S, Š), izredne denarne socialne pomoči (A - K) 03/713-12-66

 

  03/713-12-79

Alja Vipotnik, dipl.upr.org.

starševsko varstvo in družinski prejemki (M - Ž) 03/713-12-69
PODROČJE DRUŽINE

Lidija Golavšek, univ.dipl.soc.del.

rejništvo, preživnine, predhodno družinsko posredovanje 03/713-12-74

Katja Kolar, univ.dipl.soc.del.

prva socialna pomoč, nasilje v družini, preventiva 03/713-12-78

Olgica Leburič, univ.dipl.prav.

skrbništvo za poseben primer za odrasle, postavitev pod skrbništvo za odrasle in spremljanje skrbništva, varstvo otrok in mladostnikov 03/713-12-67

Marko Verdev, univ.dipl.soc.del.

varstvo otrok in mladostnikov, izvajanje nadomestne kazni, delo s povzročitelji nasilja, nasilje v družini  03/713-12-73

Tatjana Pogorelčnik, univ.dipl.soc.del.

prva socialna pomoč, nasilje v družini 03/713-12-70

Natalija Čepin,  mag.soc.del.

skrbništvo mladoletnih, premoženjska razmerja med otroci in starši, odvzem poslovne sposobnosti, odobritev pravnih poslov za otroke in odrasle, postavitev pod skrbništvo za odrasle in spremljanje skrbništva 03/713-12-64

Melita Glušič, univ.dipl.soc.del.

oprostitev plačila in institucionalne oskrbe, družinski pomočnik, slovenski znakovni jezik, varstvo starejših, prva socialna pomoč, nasilje v družini, osebna pomoč, pomoč družini za dom, pomoč na domu 03/713-12-55

 

prva socialna pomoč, nasilje v družini, nadomestilo za invalidnost, posvojitve, podaljšanje roditeljskih pravic 03/713-12-82

Anita Marovt, univ.dipl.soc.del.

prva socialna pomoč, nasilje v družini 03/713-12-77

Živa Zidanšek, univ.dipl.psih.

osebna pomoč, preventiva, psihološko svetovanje, svetovalni razgovori ob razvezi zakonske zveze, pomoč družini za dom 03/713-12-76

 

Center za socialno delo Žalec | Mestni trg 5, 3310 Žalec | Telefon: 03 713 12 50 | Fax: 03 713 12 80 | gpcsd.zalec@gov.si