1. Osnovni podatki o katalogu:

Naziv organa:

Center za socialno delo Žalec

Naslov:

Mestni trg 5

3310 Žalec

Telefon: 03 713 12 50, Faks: 03 713 12 50

Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Odgovorna uradna oseba:

Helena Bezjak Burjak, prof. soc. ped.

 

Datum prve objave kataloga: 12.12.2005

Datum zadnje spremembe: 31.12.2010

 

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.csd-zalec.si

Druge oblike kataloga: 

Katalog je dostopen v pisni obliki na sedežu Centra za socialno delo Žalec.

 

2. Splošni podatki o organu

Podatki o organizaciji:

Center za socialno delo Žalec je javni socialno varstveni zavod, organiziran za opravljanje dejavnosti socialnega varstva za območje UE Žalec. 

 

Kratek opis delovnega področja:

CSD je pristojen za naloge , ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil po področjih dela:

varstvo otrok in družine

varstvo odraslih

oprostitve plačil pri plačilu storitev

denarne socialne pomoči

družinski prejemki

zavarovanje za starševsko varstvo

Izvajanje socialno varstvenih storitev:

 

prva socialna pomoč

osebna pomoč

pomoč družini za dom

 socialna preventiva 

Druge naloge:

izvajanje javnih del

koordinacija v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva

 

POSLOVNI ČAS:

ponedeljek, torek, četrtek: 08.00 - 15.00

sreda: 08.00 - 17.00

petek: 08.00 - 13.00 

  

2.1. Seznam notranjih organizacijskih enot:

Center za socialno delo Žalec nima notranjih organizacijskih enot.

 

3. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

 

Helena Bezjak Burjak, direktorica

tel. št.: 03 713 12 50, 

fax.: 03 713 12 80,

e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

4. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja:

http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/informacije_javnega_znacaja/

 

Center za socialno delo Žalec | Mestni trg 5, 3310 Žalec | Telefon: 03 713 12 50 | Fax: 03 713 12 80 | gpcsd.zalec@gov.si