Oblike strokovne pomoči pri spreminjanju nasilnega vedenja

 

Razmislite in prenehajte z nasilnim vedenjem, ker:

 

nimate pravice biti nasilni do kogarkoli

je nasilno vedenje kršenje osnovnih človekovih pravic in je kaznivo

ima nasilno vedenje številne negativne posledice za vaše bližnje in vas same

z nasilnim vedenjem povzročate stisko in trpljenje

vaši otroci bodo zaradi življenja v nasilju prikrajšani in oškodovani

z nasilnim vedenjem ničesar ne pridobite, dolgoročno za vas pomeni samo izgube

okolica ve, da ste nasilni in slej kot prej bodo to izvedele tudi ustrezne službe, ki bodo ukrepale 

in nenazadnje, ker

 

boste z nenasilnim vedenjem lažje dosegli svoje cilje in boste bolj zadovoljni.

Zato:

 

poiščite si strokovno pomoč, da spremenite nasilno vedenje

Možnosti strokovne pomoči dobite v našem centru za socialno delo - 03-713-12-50, MESTNI TRG 5, ŽALEC

 

 

Za strokovno pomoč pri spreminjanju nasilnega vedenja se lahko obrnete tudi na nevladne in zasebne organizacije, ki nudijo svetovalno ali terapevtsko pomoč:

Društvo za nenasilno komunikacijo; Ljubljana, Miklošičeva c. 36, TEL. 01 43 44 822

Zavod Frančiškanski Inštitut; Prešernov trg 4, Ljubljana, TEL. 01 20 06 760

Družinski Inštitut Bližina; Vodnikova 11, Celje, TEL. 03 492 55 80

Svetovalnica »Tu smo zate« (prva psihološka pomoč v stiski); Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Ipavčeva 18, Celje, TEL. 031 778 772

Pomoč pri reševanju vaših težav lahko poiščete tudi v okviru zdravstvene službe!

V primeru čustvene stiske, se obrnite na telefone v stiski: 

Samarijan – 116 123

Telefonski klic v duševni stiski: 01 520 99 00 

Društvo Tvoj Telefon Postojna: 05 720 17 20 

Ukrep prepovedi približevanja določenemu kraju oziroma osebi

 

Prva socialna pomoč: Če vam je bil izrečen ukrep prepovedi približevanja, bo center za socialno delo v stik z vami in vas seznanil z možnimi oblikami pomoči, kamor se lahko vključite in spremenite neustrezno vedenje.

Center za socialno delo Žalec | Mestni trg 5, 3310 Žalec | Telefon: 03 713 12 50 | Fax: 03 713 12 80 | gpcsd.zalec@gov.si