Ø Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij − člen 13

Ø Kazenski zakonik – člen 86

Ø Zakon o prekrških – člen 19.a, 202.b, 202.c

 

Delo je možno opravljati na treh podlagah in sicer v primeru, ko je osebi pri sodniku za prekrške prisojena globa in le ta, v času po izreku globe sodišče zaprosi za opravljanje dela v splošno korist kot nadomestilo za plačilo globe. Druga podlaga je v primeru, ko je posameznik storil kaznivo dejanje, kjer je zagrožena kazen zapora do dveh let in mu sodišče ob izreku sodbe lahko izreče opravljanje dela v splošno korist kot nadomestno obliko in osebi s tem omogoči, da ne odide na prestajanje kazni v zapor. Tretja podlaga je odloženi pregon, kjer se lahko že tožilec odloči in se z osebo dogovori, da bo opravila delo v splošno korist, na podlagi tega pa bo umaknjen nadaljnji kazenski pregon.

 

Obravnava na CSD steče po prejemu ustreznega dopisa oz. sodbe iz sodišča ali sklepa s strani tožilstva. Nakar je oseba, ki se je odločila za opravljanje dela v splošno korist vabljena na razgovor, v katerem se pridobi informacije o njenih znanjih, sposobnostih, zdravstvenih omejitvah in morebitnih drugih okoliščinah, ki bi bistveno lahko vplivale na opravljanje dela. V okviru razgovora, se skupaj z osebo oblikuje predlog, kje bi oseba delo opravljala in je tudi napotena k ponudniku dela (v nadaljevanju izvajalska organizacija), kjer dogovori ostale podrobnosti. Po tem, ko center s strani izvajalske organizacije prejme potrditev, osebo napoti na predhodni preventivni zdravniški pregled in na izobraževanje iz varstva pri delu. Ko ima oseba opravljene vse formalnosti in je ugotovljeno, da je zdravstveno sposobna opravljati delo, ter CSD razpolaga z ustreznim aktom sodišča, osebo napoti na opravljanje dela. Oseba ob pričetku podpiše dogovor sklenjen med njo, CSD in izvajalsko organizacijo, v katerem so opredeljene zadolžitve vsakega od deležnikov. Po opravljenem delu izvajalska organizacija poroča CSD o tem, da je oseba opravila predpisano število ur. CSD o tem obvesti pristojno sodišče oz. tožilstvo in s tem je obveznost opravljena, osebi se tudi izbriše globa.

 

 


 

 

Center za socialno delo Žalec | Mestni trg 5, 3310 Žalec | Telefon: 03 713 12 50 | Fax: 03 713 12 80 | gpcsd.zalec@gov.si