Je namenjeno uporabnikom, ki so se znašli v stiski in potrebujejo pomoč:

 

zaradi osebnih težav,

zaradi starosti, bolezni in invalidnosti,

ker nimajo sredstev za preživljanje,

zaradi slabih medsebojnih odnosov,

kot žrtve nasilja,

ker jim neformalna mreža ne nudi toliko pomoči kot jo potrebujejo,

zaradi zasvojenosti z alkoholom, drogami in drugimi substancami in dejavnostmi,

ker živijo kot brezdomci,

zaradi številnih različnih situacij v katerih se težje znajdejo.

Pomoč odraslim osebam se izvaja na posameznih področjih dela znotraj centra za socialno delo, odvisno od težav in stisk posameznika.

 

Do posebnega družbenega varstva so upravičene:

 

starejše in invalidne osebe (stare nad 65 let), ki jim nudimo informacije in pomoč pri:

 

oblikovanju socialne mreže – vključevanje prostovoljcev in oseb iz neformalnega in formalnega okolja,

urejanju socialno varstvene storitve pomoč na domu in namestitvi v institucionalno varstvo,

uveljavljanju oprostitve plačila storitve institucionalnega varstva in pomoči na domu (glej denarne transferje).

Center za socialno delo Žalec | Mestni trg 5, 3310 Žalec | Telefon: 03 713 12 50 | Fax: 03 713 12 80 | gpcsd.zalec@gov.si