Pravica gluhih oseb souporabljati slovenski znakovni jezik in pravico gluhih oseb do informiranja v njim prilagojenih tehnikah ter obseg in način uveljavljanja pravice do tolmača za znakovni jezik. Pravna podlaga:

Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (Uradni list RS, št. 96/2002)

Tarifa za tolmače slovenskega znakovnega jezika (Uradni list RS, št. 21/2004)

Pravilnik o izkaznici in vavčerju za uveljavljanje pravice do tolmača za slovenski znakovni jezik (Uradni list RS, št. 67/2003)

 

Center za socialno delo Žalec | Mestni trg 5, 3310 Žalec | Telefon: 03 713 12 50 | Fax: 03 713 12 80 | gpcsd.zalec@gov.si