Dolžnost preživljanja:

 

 

zakoncev po razvezi zakonske zveze in

otrok do staršev

določa Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/2004-UPB).

 

O preživnini med  razvezanima zakoncema in preživnini otrok do staršev odloča sodišče, lahko pa o preživnini sklenejo tudi sporazum v obliki izvršljivega notarskega zapisa.

Preživnine se uskladijo enkrat letno (s 1.4.) z indeksom rasti cen življenjskih stroškov. Center za socialo delo obvesti upravičenca in zavezanca o vsakokratni uskladitvi in novi višini preživnine.

Sodišče lahko na zahtevo upravičenca ali zavezanca zviša, zniža ali odpravi z izvršilnim naslovom določeno preživnino.

Center za socialno delo Žalec | Mestni trg 5, 3310 Žalec | Telefon: 03 713 12 50 | Fax: 03 713 12 80 | gpcsd.zalec@gov.si