Psihološka služba delujke kot dopolnilna služba pri obravnavi družine in posameznika na vseh področjih strrokovnega dela CSD Žalec. Psihologinja se lahko vključi v obravnavo za izvajanje določenih opravil v okviru storitev:

 

opravi razgovor vključno s psihološko diagnostiko z otrokom, pripravi poročilo z mnenjem v primeru izdelave mnenja o zaupanju otrok, določitve stiokov, primerih urejanja rejništva, posvojitve, nameščanje otrok v zavode, to delo vključuje tudi razgovore z odraslimi – starši, skrbniki, rejniki, posvojitelji.

Opravi razgovore z odraslimi v primeru njihovih izkazanih potreb

Opravlja razgovore ali obiske na terenu v paru s strokovnim delavcem

Sodeluje kot član strokovnega tima ali komisije

Predlog za vključitev v psihološko svetovanje lahko poda strokovni delavec, ki vodi zadevo, ali strokovni tim,  strokovna komisija ali pa stranka sama.

 

Psihološko svetovanje psihologinja izvaja tudi v okviru storitev – osebne pomoči in pomoč družini za dom v obliki svetovanja s člani družine na temo starševstva, ob težavah v osebnih stikih, ob težavah v odnosih med starši in otroci oz. med partnerjema, pa tudi ob osebnih stiskah ljudi v obliki izboljšanja samopodobe, pridobivanju sprtenosti komunikacije, podpore pri urejanju konkretnih težav posameznika.

 

V psihološko svetovanje se uporabnik vključi na podlagi prostovoljne odločitve oz. na predlog strokovnega delavca.

Center za socialno delo Žalec | Mestni trg 5, 3310 Žalec | Telefon: 03 713 12 50 | Fax: 03 713 12 80 | gpcsd.zalec@gov.si