Storitev Osebna pomoč obsega svetovanje, urejanje in vodenje z namenom, da bi posamezniku/ci omogočili razvijanje, dopolnjevanje, ohranjanje ter izboljševanje njegovih/njenih socialnih možnosti.

 

SVETOVANJE je strokovna pomoč posamezniku/ci v stiski, ki je sam ne zna ali ne zmore odpraviti, je pa pripravljen/a spremeniti svoje vedenje in poiskati primerne rešitve.

 

UREJANJE je oblika strokovne pomoči posamezniku/ci, ki je zašel v socialne stiske in težave zaradi osebnostnih ali vedenjskih posebnosti in pri tem ogroža sebe in druge. Potrebna je pomoč in sodelovanje dejavnikov iz širšega okolja, predvsem njegove/njene socialne mreže (npr. vključitev v zdravljenje odvisnosti…).

 

VODENJE je podpora posamezniku/ci, ki je zaradi duševne prizadetosti, duševne bolezni ali drugih osebnostnih težav začasno ali trajno nezmožen za samostojno življenje. Upravičenci so posamezniki/ce, ki se znajdejo zaradi različnih vzrokov v trenutni socialni stiski, kaže pa, da bi lahko ob strokovni pomoči v svojem okolju normalno živeli.


Center za socialno delo Žalec | Mestni trg 5, 3310 Žalec | Telefon: 03 713 12 50 | Fax: 03 713 12 80 | gpcsd.zalec@gov.si